אחריות
נאמנות
יעילות
מקצועיות

פיקוח ובקרה על קיום התחייבויות פיננסיות ומשפטיות; ביצוע תשלומים למלווה על פי לוח סילוקין; בקרה על ביצוע תשלומים לספקים על פי תקציב; מעקב אחר תשלומי שוכרים בנכס, בקרת תקציב, מעקב אחר חילופי שוכרים בנכס, פיצול תשלומים, ניהול חשבונות ומעקב חודשי ורבעוני על קובננטים; דיווחים והתראות שוטפות למלווה.

Back to top