אחריות
נאמנות
יעילות
מקצועיות

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ החלה בפעילותה העסקית בשנת 2005.  
לרזניק פז נבו נאמנויות ידע, מומחיות ונסיון עשיר במתן שירותי נאמנות מגוונים, המותאמים לצרכי לקוחותיה מהמגזרים השונים.

  • החברה משמשת נאמן לכ-250 סדרות של תעודות התחייבות שהונפקו הן ע"י חברות ישראליות והן ע"י חברות זרות וכן להלוואות פרטיות מחברות ציבוריות ומגופים מוסדיים וממשלתיים בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים.
  • לחברה נסיון עשיר בתפעול הלוואות ועסקאות פיננסיות הניתנות על ידי גופים פרטיים ומוסדיים.
  • החברה מיומנת ומנוסה בתחום רישום השעבודים מכל הסוגים. במסגרת הנאמנויות השונות רשומים לטובת החברה מאות שעבודים (בארץ ובחו"ל) ומשכנתאות להבטחת זכויות נהנים.
  • החברה הינה גוף המפוקח על ידי הרשות לניירות ערך ועומדת בכל הסטנדרטים הנדרשים על ידי המחוקק והרגולטור, ובכלל זה הרכב צוות העובדים המועסקים בחברה. במסגרת פעילותה החברה מורגלת ומנוסה בעבודה מול גורמים ממשלתיים שונים ובעמידה בדרישות הרגולציה.
  • החברה לקחה חלק פעיל בגיבוש של עשרות הסדרי חוב בשוק ההון בשנים האחרונות.


יתרונותינו:

  • זמינות וגמישות בעמידה לשירות לקוחותינו בכל עת;

  • שימוש במערכות מידע ייחודיות;

  • צוות מקצועי הכולל רואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים בעלי ניסיון ומיומנויות למתן מענה לפעילותנו הייחודית;

  • ביטוח אחריות מקצועית בהיקף ראוי.

 

Back to top