אחריות
נאמנות
יעילות
מקצועיות

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הינה אחת החברות המובילות והמנוסות בישראל בתחום נאמנות  לאגרות חוב המונפקות לציבור על פי תשקיף, ולחוב המגוייס שלא על פי תשקיף מגופים מוסדיים.
לחברתנו יש ניסיון רב שנים בתחום הנאמנות לאגרות חוב המונפקות לציבור המשקיעים ולגופים מוסדיים.
רזניק פז נבו משמשת כנאמן לכ-250 סדרות שהונפקו לציבור הן ע"י חברות ישראליות והן ע"י חברות זרות וכן לקחה חלק פעיל בגיבוש של עשרות הסדרי חוב בשוק ההון.
לחברתנו ניסיון עשיר ברישום שעבודים (בארץ ובחו"ל) במסגרת הנפקות של אגרות חוב לציבור.
בפעילות זו שמה חברתנו דגש על מילוי הוראות חוק ניירות ערך והבטחת האינטרסים של ציבור המשקיעים, תוך מתן שירות יעיל ומהיר לחברות המנפיקות באופן שיקדם את הליך הגיוס.

Back to top