אחריות
נאמנות
יעילות
מקצועיות

לרזניק פז נבו נאמנויות נסיון רב במתן שירותי נאמנות בעסקאות מימון מגובות תזרים והיכרות עמוקה עם התחום.
במסגרת שירותי הנאמנות נכללים: הכנת מסמכי הנאמנות, טיפול שוטף ברישום הבטוחות ועדכון הבטוחות; בצוע ובקרה על  התשלומים השוטפים (כולל לנותני שירותים) וחשבונות הבנק; בקרות שוטפות על  סטאטוס כל הלוואה, עמידה בלוח הסילוקין (כולל לוח סילוקין משתנה) ועמידה בהתחייבויות פיננסיות ומשפטיות; העברת פירעונות ההלוואה למלווים; דיווח תקופתי ושוטף למלווים; בקרה על ציי רכבים משועבדים בהיקף של למעלה מ-40,000 כלי רכב, כולל רישום והסרה on-line של שעבודים במסוף משרד התחבורה בהיקפים שבועיים של מאות כלי רכב.

 

Back to top